forprosjekt

Forprosjekt

Enhver app trenger en klar strategi, et godt konsept og en definert forretningsmodell. Ved å investere i et forprosjekt definerer vi appen fra et bruker og forretningsmessig perspektiv, før valg av arkitektur og interaksjon. Ved å gjennomføre et forprosjekt gir vi deg også et ferdig design og prototype av appen, som du bør ta med deg som presentasjonen ovenfor investorer, partnere, og andre.  I tillegg kan vi gi deg en mer konkret oversikt over hva appen og omkringliggende løsninger vil koste å utvikle.
planlegging

Planlegning og strategi

Hver app vi jobber med er unik, og det kreves at vi har rett mann på rett sted. Derfor gjennomfører vi alltid en nøye utvelgelse av ressurser til hvert enkelt prosjekt ut ifra tidligere erfaring, kompetanse og ferdigheter når vi setter i sammen utviklingsteamet for ditt prosjekt. Her setter vi også opp klare mål for appen, definerer brukere og platformer, redegjør for evt. tekniske utfordringer, setter opp budsjett, deler opp prosjektet i mindre del leveranser, og setter opp en plan for gjennomføring og demo av løsningene underveis.

ux-design

Design og brukeropplevelse

Design handler ikke bare om hvordan det ser ut og føles, men hvordan den fungerer. Et godt design og visuelt utrykk sammen med høy kvalitet og brukeropplevelse er viktig når vi skaper unike tilpasninger til hver enkelt plattform og skjermstørrelse. Vi legger ned mye energi på at appen og omkringliggende løsninger skal bli så profesjonelle som mulig, slik at både app og merkevare blir reflektert på en kvalitetsmessig måte.
ios

Native apputvikling for iOS

Vi har utviklet apper for Apple AppStore i mer enn 7 år, og har erfaring med over 100 forskjellige apper. For oss kommer kvalitet fremfor pris, og vi utvikler derfor kun 100% native apper for iOS. Det vil si at vi skriver kodene i samme språk som mobilens operativsystem. For iOS er dette Objective-C/Swift og utviklingsverktøyet er Xcode. Det vil si at du kan være sikker på å ikke finne hybrid løsninger i noen av våre prosjekter, og for deg betyr det at produktet vi leverer vil ha en høy kvalitet og med liten grad av vedlikehold. 

android

Native apputvikling for Android

På samme måte som iOS har vi mange års erfaring med utvikling av Android apps. Selvfølgelig utvikler vi også her kun 100% native app og koder disse i Java i Googles eget utviklingsverktøy Android Studio. 

systemutvikling

Web-utvikling

Mange apper har ofte behov for et backend system som lar deg administrere brukere, roller og innhold, men også ha nettside for brukerne dine. Vi har jobbet med webutvikling i over 20 år og har en solid kompetanse på å bygge slike systemer. Vi programmerer i Ruby on Rails og drifter alle løsninger på Amazon AWS. Dette gir deg som kunde en helhetlig løsning med både apputvikling og webutvikling.

lansering

Lansering og Markedsføring

Gratulerer! Nå er appen din ute, og du har alle muligheter for å kunne gjøre suksess. Mange tror at selv om appen ligger ute i AppStore eller Google play, så vil den få mange nedlastinger. Dette er ingen selvfølge og i mange tilfeller svært krevende å få publikum til å laste ned appen. Vi bistår i planlegging av markedsføring både før, under lansering og etter lansering.
rammeverk

Modul-basert app

Om du ikke har behov for en skreddersydd app, tilbyr vi en modul-basert rammeverks-løsning for å lage apper til iOS og Android. Denne løsningen passer fint for  alle som vil formidle innhold som f.eks bloggere, nettaviser, radiostasjoner, og bedrifter. Løsningen gir deg full statistikk, utsending av Push meldinger og administrasjon av innhold. Ta kontakt med oss for mer informasjon.