Våre tjenester 

Å utvikle mobil applikasjoner består av flere prosesser. Alt fra konsept og idéutvikling, til lansering av app. Markedsføring og fornyelse er også en veldig viktig del for å lykkes med et app prosjekt. AppMedia bistår deg i hele prosessen fra idé til success.

Forprosjekt

Enhver app trenger en klar strategi, et godt konsept og en definert forretningsmodell. Ved å investere i et forprosjekt definerer vi appen fra et bruker og forretningsmessig perspektiv, før valg av arkitektur og interaksjon. Ved å gjennomføre et forprosjekt gir vi deg også et ferdig design og prototype av appen, som du bør ta med deg som presentasjonen ovenfor investorer, partnere, og andre.  I tillegg kan vi gi deg en mer konkret oversikt over hva appen og omkringliggende løsninger vil koste å utvikle.

Planlegging og strategi 

Hver app vi jobber med er unik, og det kreves at vi har rett mann på rett sted. Derfor gjennomfører vi alltid en nøye utvelgelse av ressurser til hvert enkelt prosjekt ut ifra tidligere erfaring, kompetanse og ferdigheter når vi setter i sammen utviklingsteamet for ditt prosjekt. Her setter vi også opp klare mål for appen, definerer brukere og platformer, redegjør for evt. tekniske utfordringer, setter opp budsjett, deler opp prosjektet i mindre del leveranser, og setter opp en plan for gjennomføring og demo av løsningene underveis.

Design og brukeropplevelse 

Design handler ikke bare om hvordan det ser ut og føles, men hvordan den fungerer. Et godt design og visuelt utrykk sammen med høy kvalitet og brukeropplevelse er viktig når vi skaper unike tilpasninger til hver enkelt plattform og skjermstørrelse. Vi legger ned mye energi på at appen og omkringliggende løsninger skal bli så profesjonelle som mulig, slik at både app og merkevare blir reflektert på en kvalitetsmessig måte.

Native apputvikling for iOS 

Vi har utviklet apper for Apple AppStore i mer enn 9 år, og har erfaring med over 50 forskjellige app prosjekter. For oss kommer kvalitet fremfor pris, og vi utvikler derfor kun 100% native apper for iOS. Det vil si at vi skriver kodene i samme språk som mobilens operativsystem. For iOS er dette Objective-C/Swift og utviklingsverktøyet er Xcode. Det vil si at du kan være sikker på å ikke finne hybrid løsninger i noen av våre prosjekter, og for deg betyr det at produktet vi leverer vil ha en høy kvalitet og med liten grad av vedlikehold. 

Native apputvikling for Android

På samme måte som iOS har vi mange års erfaring med utvikling av Android apps. Selvfølgelig utvikler vi også her kun 100% native app og koder disse i Java i Googles eget utviklingsverktøy Android Studio. 

Web-utvikling 

Mange apper har ofte behov for et backend system som lar deg administrere brukere, roller og innhold, men også ha nettside for brukerne dine. Vi har jobbet med webutvikling i over 20 år og har en solid kompetanse på å bygge slike systemer. Vi programmerer i Ruby on Rails og drifter alle løsninger på Amazon AWS. Dette gir deg som kunde en helhetlig løsning med både apputvikling og webutvikling.